Thursday Sep 29, 2022

11. Magsår - hur du upptäcker, förebygger och hur det påverkar din häst

I detta avsnitt går vi in på djupet kring magsår hos häst, något som tyvärr är alldeles för vanligt förekommande. Vi pratar både om vad som händer rent fysiskt och vad man som hästägare kan och bör göra både för att både upptäcka, åtgärda och avhjälpa det.

Diskussionerna leder även in på dricksvatten, hur viktigt är det egentligen med daglig rengöring av hinkar/vattenkärl och vattnets egen kvalitet?

Fasciaguiden häst är en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Läs mer om podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast-hast

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320