Thursday Oct 06, 2022

12. Tävlingar påverkar hästen, kanske ofta i större utsträckning än vi vill erkänna

Tävling är något som många ryttare utövar eller strävar mot inom någon disciplin.

I det här avsnittet pratar vi om vilken stress det egentligen utsätter hästen för, bollar lite kring hur man kan hjälpa hästen att lättare hantera tävlingsmoment och tävlingsplatsen samt utmanar och uppmuntrar ryttarna till att våga gå ner i klasserna då och då.

Kvalitativ tävling framför kvantitativ träning för hästens bästa, helt enkelt!

Fasciaguiden häst är en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Läs mer om podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast-hast

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320