Thursday Jul 14, 2022

3. Om utdömning, dåliga prognoser och mitt ansvar som hästägare

Som en följd av ny forskning finns det också nya perspektiv på rehab och skador som inte "går att läka". Är försäkringsbolag, hästägare och veterinärer ibland för snabba med att döma ut hästar idag och vad finns det för bakomliggande orsaker till ett sådant beslut?

Att avsluta ett liv vid rätt tid är kanske det viktigaste och svåraste ansvaret man har som hästägare. Vi bollar lite kring detta svåra beslut och när det kan vara mer etiskt korrekt ATT avliva en häst och när det kanske inte är det.

Låter vi idag pengar få styra mer än etik och ansvar? Har hästarna blivit förbrukningsvaror och hur har det i så fall blivit så?

Fasciaguiden häst är en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Läs mer om podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast-hast

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320